Haasnoot & Adriaanse waardeert assurantieportefeuilles en assurantieondernemingen. De redenen voor waarderingen kunnen zijn:

  • Aankoop
  • Verkoop
  • Wijziging rechtsvorm
  • (Her-)financiering
  • Fusie en samenwerking
  • Herstructurering
  • Toe- en uittreding vennoot/partner
  • Ontvlechting in conflictsituaties
  • Echtscheiding
  • Overlijden

 

Bij een uitgebreide waardering worden alle relevante ‘ins and outs’ van een assurantieportefeuille en/of assurantiekantoor beschreven en toegelicht. In sommige situaties kan worden volstaan met een beperkte, doorgaans alleen cijfermatige, rapportage een zogenaamde ‘quick scan’.

Opdrachtgevers zijn intermediairs/financieel dienstverleners, verzekeraars, curatoren en rechtbanken. In het laatste geval wanneer Haasnoot & Adriaanse door de rechtbank wordt benoemd tot deskundige of vereffenaar.

 

 

 

Deel deze pagina

More...