Haasnoot & Adriaanse werkt uitsluitend op basis van urendeclaratie en in geval van verkoop mede op basis van bemiddelingsfee. Voorafgaande aan een adviestraject wordt een indicatie van de kosten verstrekt alsmede een opdrachtovereenkomst.

 

 

 

Deeldeze pagina

More...