Haasnoot & Adriaanse kan worden ingeschakeld voor de navolgende taken:

Mediation/conflictbemiddeling
Een conflict tussen vennoten of aandeelhouders kan leiden tot slepende procedures met hoog oplopende kosten. Een onafhankelijke derde kan vanuit zijn professionele achtergrond met een objectieve blik naar het conflict kijken en mogelijk tot een oplossing komen voordat het conflict escaleert.

Begeleiding bij ontvlechting
Vennoten of aandeelhouders kunnen om verschillende redenen besluiten hun samenwerking te beëindigen. In de meeste gevallen gaat dat in goed overleg, bijvoorbeeld bij het bereiken van de pensioen/AOW gerechtigde leeftijd van een van de vennoten/aandeelhouders. De ontvlechting van de samenwerking houdt dan vaak een waardering van de assurantieportefeuille/ –onderneming in en het vastleggen van de afspraken over de ontvlechting.

Reorganisatie
Onder andere begeleiden ontslag-procedures. Het besluit om personeel te ontslaan is vaak een vervelend maar noodzakelijk proces. Bijvoorbeeld als gevolg van de recessie maar ook het verkoopklaar maken van de onderneming. Een aanvraag voor een ontslagvergunning vergt een gedegen onderbouwing van de grond voor het ontslag en een beoordeling van de criteria voor het verkrijgen van een vergunning.

Faillissement
Bij een faillissement van een bemiddelaar/financiële dienstverlener worden de activa van de onderneming verkocht door de curator. Voor de waardering van de assurantieportefeuille maar ook voor begeleiding bij het vinden van een koper voor de assurantieportefeuille wordt Haasnoot & Adriaanse regelmatig ingeschakeld door een curator.

Wft-begeleiding
Voor vraagstukken met betrekking tot de Wft kan Haasnoot & Adriaanse, in nauwe samenwerking met Bureau D&O, begeleiding bieden,

Due dilligence
Vooral bij de koop en verkoop van grotere financiële dienstverleners / intermediairs maakt een due diligence onderzoek doorgaans onderdeel uit van het verkoopproces. De terreinen waarover het onderzoek zich uitstrekt zijn de financiële, fiscale en juridische positie van de te verkopen onderneming, de compliance, de actuele situatie van de assurantieportefeuille en de personeelsdossiers. Haasnoot & Adriaanse kan bij een dergelijk onderzoek ondersteuning bieden.

Coaching
Aanleiding voor coaching kan zijn de wens van de ondernemer om de organisatie te optimaliseren. Bijvoorbeeld om de onderneming verkoopklaar te maken maar ook om medewerkers een spiegel voor te houden met als doel hen bewust te maken van de bestaande situatie en de kansen voor de toekomst. Coaching geschiedt door gesprekken en bijeenkomsten gedurende een vooraf vastgestelde periode.

Cursussen & training
In samenwerking met Bureau D&O worden door Haasnoot & Adriaanse cursussen en trainingen gegeven. Onderwerp van een training is bijvoorbeeld de actualiteit met betrekking tot assurantieportefeuilles. Maar ook een uiteenzetting over een juridisch/fiscaal onderwerp kan in een training worden vormgegeven. Ook het verkoopklaar maken van een assurantieonderneming is een regelmatig terugkomende training.

 

 

Deel deze pagina

More...