Nieuwsbrief nummer 9

U wilt zekerheid. Daarvoor legt u vaak zaken op juridisch correcte wijze vast. Maar wet- en regelgeving veranderen voortdurend. Net als verzekeringen is ook bij juridische documenten het belangrijk dat deze worden onderhouden.

Op 23 mei worden op drie gebieden de belangrijkste aandachtspunten doorgenomen te weten: De onderneming, Wft en Personeel.

More...