Taxatie & waardebepaling

 

Taxatie & waardebepaling van assurantieportefeuilles cq assurantieondernemingen

U kunt behoefte hebben aan onze dienstverlening in een groot aantal situaties. Taxatiemomenten zijn bijvoorbeeld:

  • verkoop
  • aankoop
  • omzetting rechtsvorm
  • echtscheiding
  • financiering
  • herfinanciering
  • fiscale vraagstukken
  • fusie
  • andere vormen van samenwerking
  • toe- cq uittreding vennoot/partner
  • geschillenbeslechting
  • erfrechtvraagstukken
  • (second opinion)

 

Haasnoot & Adriaanse BV Bedrijfsadviseurs levert een deskundig waardeoordeel over assurantieportefeuilles/assurantieondernemingen gebaseerd op alle relevante en beschikbare informatie omtrent aard en samenstelling van de portefeuille.

 

 

Deel deze pagina

More...