Nieuwsbrief nummer 13

Op 1 januari 2013 is afsluitprovisie afgeschaft. Onzeker was welk effect de afschaffing van afsluitprovisie zou hebben op de waarde van assurantieportefeuilles. Nu, bijna een jaar later, constateren wij dat de vraag naar assurantieportefeuilles op peil is gebleven…

More...