Haasnoot & Adriaanse begeleidt zowel aan- en verkooptransacties. De praktijk wijst uit dat in de meeste gevallen wordt opgetreden voor de verkoper. In dat geval ziet het verkoopproces er op hoofdlijnen doorgaans als volgt uit:

 1. Opstellen rapportage en verkoopmemorandum van te verkopen object;
 2. Benaderen potentiële kopers met een anoniem verkoopmemorandum;
 3. Bij interesse dienen potentiële kopers een geheimhoudingsverklaring te tekenen;
 4. Na het tekenen van de verklaring ontvangt de potentiële koper uitgebreide informatie over het kantoor;
 5. In overleg met opdrachtgever worden er met een beperkt aantal geïnteresseerden gesprekken ingepland;
 6. Met éen of twee geïnteresseerden wordt het traject verder voortgezet en wordt getracht een overeenkomst te bereiken.
 7. Opstellen benodigde overeenkomsten
 8. Ondertekenen overeenkomsten en afronden verkoopproces

 

Bovengemeld stappenplan wordt door Haasnoot & Adriaanse succesvol toegepast in de praktijk. De methode is weinig belastend voor de verkoper aangezien hij/zij pas in een later stadium wordt ingeschakeld waarmee inspannende gesprekken met ogenschijnlijke geïnteresseerden worden voorkomen. Dat laatste is belangrijk. Niet iedere geïnteresseerde is in staat om een portefeuille te verwerven (financieel) en veel aanvankelijk geïnteresseerden haken later in een traject om hen moverende redenen af. In een emotioneel proces, wat een verkoopproces doorgaans is, moeten nutteloze gesprekken dan ook waar mogelijk worden voorkomen.

Daar waar Haasnoot & Adriaanse een aankooptransactie begeleidt is dat doorgaans in een proces waarbij de koper, in dit geval de opdrachtgever, al contact heeft met een verkoper en waarbij de koper Haasnoot & Adriaanse vraagt om dit traject te begeleiden.

Verkoopklaar maken van de onderneming:

Regelmatig blijkt dat een verkoop van een assurantieonderneming niet goed is voorbereid. Het is verstandig om al ruim van te voren na te denken over verkoop. De navolgende zaken zijn van belang:

 • Organisatie
 • Kwaliteit administratie
 • Personeelssituatie
 • Kwaliteit portefeuille
 • Fiscaliteit
 • Kerncijfers onderneming in z’n algemeenheid

 

Het verdient aanbeveling om al ruim van te voren in kaart te brengen of de onderneming ‘verkoopklaar’ is of dat er nog zaken voorbereid dienen te worden. Een huis wat goed in de verf staat verkoopt doorgaans beter dan een huis met achterstallig onderhoud. Bovendien: ‘er komt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken’.

Haasnoot & Adriaanse verzorgt over het onderwerp ‘verkoopklaar maken van de onderneming’ regelmatig een training. Zie hiervoor ‘advies en coaching’ elders op deze website.

 

 

 

 

 

Deel deze pagina

More...